What Does תגיש לי Mean?

כמובן שכדאי לחבור לעמותות קיימות העוסקות בתיעוד (תולדות ישראל למשל), אבל אז צריך לבחון אם המודל העסקי שלהן יכול להתיישב עם מדיניות התוכן של קרן ויקימדיה העולמית, וזה כבר מסובך. בתור התחלה, כדי לצבור טיפה ניסיון, הייתי מאד ממליץ לקיים ריאיון או שניים ואחר כך לראות.

אבל מרירות הנפש קדמה להסברים והתירוצים שנועדו רק לשכנוע עצמי, הרגעת המצפון, שיכוך הספקות  והצדקה בדיעבד של נטישת חברים, משפחה ומדינה שלמרות הקשיים הקיומיים בסה"כ מיטיבה עם אנשי ההייטק שלה.

בכל אופן, בוא נגביל את עצמנו לשירשורפלצת אחד בו זמנית, בסדר?

ג'יימס נאנח בקולניות, והוריד אצבע אחת. ונסה הורידה גם היא.

ולמה אתה הולך רחוק עם אריה דרעי? תסתכל מה הולך מסביב בפוליטיקה. כל שאר מנסה להיות "חברתי" והתקשורת דוחפת בכוח מדידה של פוליטיקאים לפי מי יותר "חברתי", ואף אחד לא עוצר ושואל את עצמו מה זה אומר בכלל "חברתי".

כלומר רוב. אם אתה אומר לי ש"בצורך הזה של הישראלים" אתה מתכוון ל"יש ישראלי כזה" אז אתה כבר מעוות את משמעות השפה והפכת כל הדיון לחסר משמעות

Relating to this survey: You could find a lot more details about this venture right here or you can browse the commonly requested queries. This survey is hosted by a third-celebration provider and governed by this privateness assertion. If you want added assist, or if you wish to decide-from long term communications relating to this study, deliver an email by EmailUser operate to User:EGalvez (WMF).

כל שאר הבנות הורידו את הידיים שלהן, וג'יימס צחקק למחשבה על כמה פעמים הוא עשה שפם.

"תגישי לי את אותו הסיכום, כי אני לא יכול לתת לך את השיקוי של ג'יימס." אמר סלגהורן בקול, וג'יימס התיישב ליד סיריוס.

לצפיה ב-'מה לא נכון? שוב, אתה תוקף אותי על משהו שלא אמרתי.'

"מה?" ונסה אמרה בקול לוחש ועצבני. "יש הרבה דברים שאתן לא יודעות עליי!"

ההקלה הייתה בגלל שחברתו הטובה לא דלוקה עליו, והצד ההמום היה המום בגלל ש... מי היה מנחש?

ג'יימס קיבל את המשימה שלו אחרון מבין כל שאר הבנות. אומנם ונסה כבר עשתה שלוש משימות שכללו קפיצה בחבל, שתייה של וויסקי אש (ג'יימס לא הבין איך הקונדסאים לא עלו על המסיבות האלה עד עכשיו), ולהיות מדוגדגת למוות, אבל המשימה של ג'יימס הייתה אמורה להיחשב לפשוטה.

האם תוכלי בבקשה לעיין בטיוטה הקיימת של דף המיזם, לשוחח עם רן ולבחון את האפשרות ליזום בדיקת היתכנות ראשונית של סיפורי סבתא? אפילו ריאיון או שניים עם מישהו חשוב שאתם מכירים (אולי get more info מאיר שמגר?) יוכל לעזור להבין אם אנחנו בכיוון.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *